Na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych zostałam wpisana pod numerem 12197. Aby uzyskać wpis na przedmiotową listę zobligowana byłam do złożenia przed Państwową Komisją Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego powołaną przez Ministra Finansów egzaminu składającego się z części pisemnej i części ustnej. W związku z pozytywnym wynikiem obu części tego egzaminu i po złożonym ślubowaniu, w dniu 25 września 2013r. uzyskałam wpis na listę doradców podatkowych. Od tego dnia jestem członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych i mam prawo do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, będącego zawodem zaufania publicznego.

Z wykształcenia jestem magistrem administracji w systemie prawa europejskiego (2003r.) oraz absolwentką podyplomowych studiów w zakresie prawa podatkowego (2007r.) oraz funduszy unijnych – zasad ich pozyskiwania, wdrażania i rozliczania (2012r.).

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując przez ponad 8 lat w administracji podatkowej, a także w Kancelarii Podatkowej Doradcy Podatkowego.
Dotychczas wykonywane obowiązki służbowe – głównie w komórkach organizacyjnych zajmujących się prowadzeniem wszelkiego rodzaju postępowań podatkowych, a także w komórce kontroli podatkowej, analiz i planowania – pozwoliły mi nie tylko zdobyć obszerną wiedzę w zakresie prawa podatkowego i prawa bilansowego, lecz także umożliwiły mi poznanie potrzeb, oczekiwań i przede wszystkim problemów, z którymi zmagają się zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne. Dlatego też posiadaną wiedzę potrafię umiejętnie wykorzystać w sprawach dotyczących moich Klientów.

Począwszy od 1999 roku ukończyłam szereg kursów, z których każdy zakończony był egzaminem oraz uczestniczyłam w wielu szkoleniach. Dla przykładu wymienię kursy i szkolenia z zakresu:

 • rachunkowości przedsiębiorstw,
 • rachunkowości rolnej oraz finansów gospodarstwa rolnego,
 • rachunkowości jednostek budżetowych,
 • rachunkowości stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych,
 • ordynacji podatkowej,
 • podatków dochodowych,
 • podatku od towarów i usług,
 • zasad naliczania wartości udzielonej pomocy publicznej i postępowania podczas jej udzielania, w tym obsługi Systemu Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy Publicznej (SHRiMP),
 • odpowiedzialności podatkowej osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika,
 • spraw upadłościowych,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku od spadków i darowizn,
 • kadr, płac, ubezpieczeń społecznych, w tym obsługi programu „Płatnik ZUS”,
 • rozliczeń z PFRON,
 • spraw dyscyplinarnych, np.: dla rzeczników dyscyplinarnych,
 • zarządzania jakością i samooceny CAF, w tym prowadzonych przez przedstawicieli francuskiej administracji podatkowej w ramach projektu TF 2005.

Wiedza zdobyta podczas licznych szkoleń – nie tylko z zakresu zarządzania jakością, pozwala mi wzorować się na najlepszych standardach pracy i obsługi Klienta.

Już jako doradca podatkowy w dalszym ciągu uczestniczę w szkoleniach, seminariach, konferencjach, podnosząc tym samym moje kwalifikacje zawodowe i wypełniając obowiązek wynikający z przepisów samorządu zawodowego oraz zasad etyki doradców podatkowych. W ramach samokształcenia śledzę zmiany przepisów prawa, nie tylko podatkowego, przeglądam prasę, czytam orzeczenia sądów oraz interpretacje wydane przez Ministra Finansów.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Od 2016r., zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, świadczę usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w Punkcie zlokalizowanym na terenie powiatu namysłowskiego.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 130), posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 

 

Informacje

Kancelaria czynna:

poniedziałek
8.00 - 18.00

wtorek - piątek
8.00 - 16.00

Konsultacje w innych dniach lub godzinach możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

omnie1

omnie2