Honorarium za świadczone przez Kancelarię usługi ustalane jest:

  • ryczałtowo – ryczałt miesięczny,
  • według stawek godzinowych,
  • według wykonywanych czynności – za każdą czynność z osobna.

Możliwe jest również wynagrodzenie mieszane: ryczałtowo – godzinowe lub ryczałtowo – czynnościowe.
Sposób i wysokość rozliczeń uzależnione są od charakteru zlecanych spraw i ustalane są indywidualnie w drodze negocjacji z Klientem.

Informacje

Kancelaria czynna:

poniedziałek
8.00 - 18.00

wtorek - piątek
8.00 - 16.00

Konsultacje w innych dniach lub godzinach możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

cennik