Inne usługi:

  • pomagam w rejestracji, zmianach, likwidacji firmy (CEIDG,  KRS) oraz w zgłoszeniach do właściwych urzędów,
  • sporządzam sprawozdania, raporty i analizy finansowe,
  • sporządzam wnioski o dotacje z funduszy unijnych i innych źródeł finansowania (np.: do PUP, WUP),
  • sporządzam biznes plany,
  • sporządzam dokumentację w zakresie zarządzania jakością w danej jednostce (np.: zarządzenia, regulaminy, instrukcje, procedury),
  • sporządzam wnioski do PFRON o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne,
  • świadczę usługi dla rolników.
Informacje

Kancelaria czynna:

poniedziałek
8.00 - 18.00

wtorek - piątek
8.00 - 16.00

Konsultacje w innych dniach lub godzinach możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

uslugi1

uslugi2