W zakresie usług księgowych prowadzę: 

  • ewidencje przychodów (ryczałt),
  • podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
  • księgi rachunkowe,
  • ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,
  • ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencje wyposażenia,
  • inne ewidencje wymagane przepisami prawa podatkowego.

 

Informacje

Kancelaria czynna:

poniedziałek
8.00 - 18.00

wtorek - piątek
8.00 - 16.00

Konsultacje w innych dniach lub godzinach możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

uslugi1

uslugi2