Kancelaria świadczy usługi w sprawach bieżących, w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowych i skarbowych oraz w toku postępowań podatkowych, postępowań administracyjnych  i postępowań egzekucyjnych na rzecz:

 • osób fizycznych (w tym rolników opodatkowanych VAT),
 • przedsiębiorców,                      
 • innych podmiotów (np.: stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego), 

w zakresie m.in.:

 • ordynacji podatkowej,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych i zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku od towarów i usług,
 • podatku od spadków i darowizn,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku rolnego,
 • podatku leśnego,
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportowych,
 • podatku akcyzowego,
 • opłaty skarbowej.

 

Informacje

Kancelaria czynna:

poniedziałek
8.00 - 18.00

wtorek - piątek
8.00 - 16.00

Konsultacje w innych dniach lub godzinach możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

uslugi1

uslugi2